053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ขอแสดงความยินดีรางวัลจากการแข่งขัน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน "มหกรรมกีฬาคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2564" วันที่ 14 ธันวาคม 2564 น.ส.รรินทิพย์  แซ่หล่อ ได้รับรางวัล เหรียญทอง ในการแข่งขันวิ่ง 100 เมตร นายภูธิเบศ  ศรเดช ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันวิ่ง 100 เมตร นาย เอกรินทร์  เมฆแสน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันวิ่ง 100 เมตร และนายรังสรรค์ สิริสุทธิ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาทุ่มน้ำหนัก ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ จ.นครราชสีมา