053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และวางพานพุ่มถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2565 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่ นำโดย นางสัตยาภรณ์  ใจสุภาพ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูบุคลากร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และวางพานพุ่มถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่