053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ขอแสดงความยินดี รางวัลการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "นครลำดวนเกมส์"

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ นายเอกรินทร์  เมฆแสน รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน รายการวิ่ง 100 ชาย คลาสT11 นายศิวะบรรณกรณ์  เสาร์คำ รางวัลเหรียญทองแดง รายการวิ่ง 100 เมตร ชาย คลาส T11 นายรังสรรค์  สิริสุทธิ์ รางวัลเหรียญเงิน รายการทุ่มน้ำหนัก ชาย คลาส F11 จากการแข่งขันกีฬาคนพิการครั้งที่ 37 "นครลำดวนเกมส์" จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 31 มีนาคม 2565