053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่ รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 สำหรับนักเรียนอายุ 5-11 ปี โดยคณะบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่