053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

มอบเกียรติบัตรและรางวัลจากการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ความสุข"

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ดร.ประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรและรางวัล จากการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ความสุข”ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัลและรางวัลชมเชย จำนวน 8 รางวัล พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่คุณครูผู้ฝึกสอนและคุณครูที่เข้าร่วมการอบรม โครงการสุขศิลป์แบบองค์รวม เพื่อการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนศิลปะเด็กพิการภาคเหนือ