053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

รับการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 9 กันยายน 2565 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่รับการคัดเลือกสถานศึกษาประเภทสถานศึกษาจัดการศึกษาเฉพาะความพิการเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 โดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านการประชุมระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่
.