053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ร่วมการอบรม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการเขียนโน้ตดนตรีโดยใช้อักษรเบรลล์"

วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565 ครูผู้สอนวิชาดนตรี โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย นายอรรถณพ คุ้มมี และนายสงกรานต์ บุญช่วยนำนักเรียนเข้าร่วมการอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการเขียนโน้ตดนตรีโดยใช้อักษรเบรลล์” สนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ณ โรงแรม วารีน่า พาเลซ โฮเทล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
.