053 278 009

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการ

  •    2019-09-11

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการ