053 278 009

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ​การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล ผู้เผยแพร่ - ดร.ประมวล พลอยกมลชุณห์ ประจำปีการศึกษา 2563

  •    2020-11-11

    การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล
    ผู้เผยแพร่ - ดร.ประมวล   พลอยกมลชุณห์ ประจำปีการศึกษา 2563