053 278 009

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ท่านสามารถรับฟังติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนได้อีกช่องทางคือทาง "รายการเสียงจากคนพิการ" ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 10.10 น. - 11.00 น.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ในระบบ FM 93.25 MHzหรือ ระบบ AM639 KHzและทางเว็บไซต์สวท.เชียงใหม่

  •    0000-00-00

    ท่านสามารถรับฟังติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนได้อีกช่องทางคือทาง "รายการเสียงจากคนพิการ"
    ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 10.10 น. - 11.00 น. 
    ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ในระบบ FM 93.25 MHzหรือ ระบบ AM639 KHz
    และทางเว็บไซต์สวท.เชียงใหม่