053 278 009

news

  • R

  •    0000-00-00

    วันที่ 23 เมษายน 2566 นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางมธุฤดี ชัยชนะ นางสัตยาภรณ์ ใจสุภาพ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และฝ่ายบริหาร ครู บุคลากร ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวอดีตผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ณ หอประชุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่