053 278 009

news

 • T

 •    2016-05-30

  บริการนวดแผนไทยของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯจังหวัดเชียงใหม่
  เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -18.00 น.
  บริการ - นวดฝ่าเท้า
             - นวดตัว
  สามารถจองนวดล่วงหน้าได้ที่ โทร.053-278009