053 278 009

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนนักเรียนทั้งหมด     คน   เป็นชาย     คน  หญิง   คน