053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  ขอแสดงความยินดีกับ นายบุญเหลือ อินมา   ได้รับรางวัล1 เหรียญเงิน eCreative และ 1 เหรียญทองแดง eConten การแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยี สารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2561 (2018 Global IT Challenge for Youth with Disabilities)