053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบอุปกรณ์กีฬา โกบอลและฟุตซอล ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่