053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นักเรียนเรียนร่วมโรงเรียนธรรมราชศึกษา จัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันแบ่งปันความสุข ณ ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอดและโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่