053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

  • วันที่ 9 มีนาคม 2562 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันปัจฉิมนิเทศและพิธีจบหลักสูตรของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561