053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  วันที่19 เมษายน 2562 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวของกลุ่มสถานศึกษาสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน