053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  วันที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ แสดงความยินดีแก่ครูวิชิตา เกศะรักษ์ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.Obec awords และครูเพ็ญทิวา จิตวรางคณา เนื่องในโอกาสรับรางวัลครูผู้สอนกีฬาดีเด่น