053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมกิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก