053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 10