053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  วันที่ 14 กันยายน 2562 ตัวแทนคณะครูร่วมงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการของสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาพิเศษ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชบูรณ์