053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  ขอแสดงความยินดีแก่ครูพิชญนันท์ กุลนุชิต ครูชำนาญการ,ครูฐิตาภา  เรืองอร่าม และครูราตรี  มีชัย ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นของสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาพิเศษ ประจำปี 2562