053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  ในวันที่ 30 กันยายน 2562 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯจัดงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 3 ท่าน
1.ครูพวงพันธ์  ทองปั้น
2.ครูสุรภี  กรรณิกา
3.ครูชญาภา  ธนาพิสิษฐ์