053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  คณะแพทย์จากกลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลลำปาง และจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่