053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562เวลา 09.00 น. – 10.00 น. ฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ศึกษาดูงานด้านงานอาคารสถานที่ ณ โรงเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่