053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  วันที่ 30 มกราคม 2563 ตัวแทนคณะครูและนักเรียน กราบสรีระสังขาร หลวงปู่ทอง สิริมังคโล ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่