053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

   วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "จิตอาสา สร้างสุขให้สังคม"  โดยคณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในโรงเรียน