053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  ผศ. ดร. กรวิทย์  ไชยสุ  อาจารย์ประจำคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์ มาประสานงานการดำเนินงาน และสอบถามข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน และพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบต่อไป โดยมี ดร.ประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ