053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 28 กรกฎาคม 2563