053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ตัวแทนฝ่ายบริหารให้การต้อนรับผู้มารายงานตัวปฏิบัติงานเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย