053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการประกวดวงดนตรีโฟล์คซองของคนตาบอด ครั้งที่ 6 TAB Folk Song Music Contest #6 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร