053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  ดร.ประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารของโรงเรียน ต้อนรับครูที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 คน พร้อมทั้งให้การปฐมนิเทศ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามระเบียบวินัย และปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการที่ดีอย่างเต็มความสามารถต่อไป