053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  ดร.ประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำนวน 200,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบ