053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  วันที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะจากกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ