053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบูรณาการ เรื่อง ผักเชียงดา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นผักเชียงดา ประโยชน์ของผักเชียงดาและได้