053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมหลักสูตรการสื่อสารเพื่อการวิพากษ์ สำหรับครูผู้สอนของโรงเรียน จำนวน 32 คน ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2563 ณ มะขามป้อมอาร์ตสเปช อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดย