053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  วันที่ 4 กันยายน 2563 ดร.ประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนคณะครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี การประชุมวิชาการและการมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563 และร่วมงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ 2563 ของสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง