053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายบริหารงานวิชาการ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีการประกวดการประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ จากเศษวัสดุเหลือใช้และการนำเสนอผลงานของนักเรียนทุกห้องเรียน และการประกวดแต่งคำขวัญวันวิทยาศาสตร์ เพื่อรับเกียรติบัตรจาก ดร.ประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน