053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน
ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2564

วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่
จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564