053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ราชินีนาถ ราชชนนีพันปีหลวง

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริก์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม
พรรษะ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วยการประดับพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ
ประดับธงคู่ธงพระปรมาภิไธญ ส.ก. พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ผ่านระบบ
ออนไลน์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ