053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

นักเรียน ส.บ.น. รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 เข็มที่ 2

วันที่ 23 กันยายน 2564 นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เข็มที่ 2 โดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาลสวนปรุง ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่