053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ร่วมแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ 2564

วันที่ 30 กันยายน 2564 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ดร.ประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมแสดงความมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของนายองอาจ  แก้วจา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ และ นางศิริพร  ตันทโอภาส ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ณ ลานเอนกประสงค์ของโรงเรียน