053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ดร.ประมวล  พลอยกมลชุณห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่
ร่วมแสดงความยินดีกับ นายโกวิท  หมื่นทา
ในโอากาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่