053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ขอขอบคุณสโมสรไลออนส์สากลจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณสโมสรไลออนส์สากลจังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสมอบทุนการศึกษา จำนวน 3 ทุน รวม 3000 บาท ข้าวสารจำนวน 10 กระสอบ และไข่ไก่จำนวน 10 แผงในงานวันไลออนส์สากลบริการ "โครงการ แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19" โดยงานระดมทุนของโรงเรียน เป็นตัวแทนรับมอบ ณ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่