053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
วันคล้ายวันสวรรคต


พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร
และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่