053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการสู่รั้ว ส.บ.น.

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ดร.ประมวล  พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ
นางสัตยาภรณ์  ใจสุภาพ
ในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่