053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ดร.ประมวล  พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ประภาภรณ์  คำโอภาส ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่