053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใจฉีดวัคซีนโควิด-19

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่ นำโดย ดร.ประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ฝ่ายบริหารและคณะครู บุคลากร รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเซ็นทรัลแอร์พรอ์ต จังหวัดเชียงใหม่