053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะการสอนอ่าน เขียน อักษรเบรลล์สำหรับครู บุคลากร"

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการสอนอ่าน เขียน อักษรเบรลล์ สำหรับครู บุคลากร จำนวน 60 ชั่วโมง เรื่อง "อักษรเบรลล์คณิตศาสตร์" ระหว่างเวลา 09.00 น. - 16.00 น. โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด